Anastasia 1 year

 

 

 

Anastasia 2004

24.0cm x 32.0cm

Pastel chalk